Møte 03. mai. 2017 kl. 11:00 – 15:30

Sted: MH-bygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 2. mai 2017 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 2. mai 2017
Møteprotokoll fra fakultetsstyremøtet ved Det helsevitenskapelige fakultet 6. mai 2017 Last ned Møteprotokoll fra fakultetsstyremøtet ved Det helsevitenskapelige fakultet 6. mai 2017


Behandlinger:


FS 16/17:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 17/17:
Godkjenning av referat fra fakultetsstyremøte den 6. mars 2017

FS 18/17:
Godkjenning av referat fra sirkulasjonssak til fakultetsstyret i perioden 31. mars-7. april 2017

OS 10/17:
Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord

OS 11/17:
Orientering om fullmakts sak 64/17 - prolongering av fakultetsstyret

OS 12/17:
Fullmaktsak: Prolongering av instituttstyrer ved Det helsevitenskapelige fakultet ut 2017

OS 13/17:
Orienteringssak FS 13-17 Status i arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell ved Helsefak 2018

OS 14/17:
Orientering ADM2020 - handlingsplan, omstillingsavtale og stillingsstopp

OS 15/17:
Overordnet samarbeidsavtale mellom Det helsevitenskapelige fakultet og Universitetssykehuset i Nord-Norge

OS 16/17:
Muntlig orientering om søkertall for studieåret 2017/2018 ved Det helsevitenskapelige fakultet

OS 17/17:
Orienteringssak - Oppfølging av tall for studier ved Helsefak fra studiebarometeret 2016

OS 18/17:
Orientering om rapport fra gjennomgang av studieporteføljen masternivå

FS 19/17:
Rapportering om utdanningskvalitetet for studieåret 2016 ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 20/17:
Rullering av handlingsplan - Utdanningsdelen - Helsefak

FS 21/17:
Strategisk styrking av utdanningsforskning for strategisk prosess mot en fornyet søknad om Senter for fremragende utdanning innen tverrprofesjonell samarbeidslæring (SFU-TPS)

FS 22/17:
Helsefaks priser for 2017 Formidlingsprisen / Utdanningsprisen / Undervisningsprisen/Forskningsprisen / Pris til yngre forsker
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 23/17:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Camilla Stoltenberg (LEDER)
Åshild Fause (MEDL)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Britt Vigdis Ekeli (MEDL)
Eiliv Lund (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Marit Lind (MEDL)
Ole Morten Seternes (MEDL)
Heidi Isaksen (MEDL)
Ragnar Leiros (MEDL)
Rita Kristin Sørly (MEDL)
Eivind Feren Kaltenborn (MEDL)