Møte 12. jun.. 2023 kl. 09:00 – 13:00

Sted: MH2, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling


Behandlinger:


FS 13/23:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 14/23:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 21. april 2023

OS 11/23:
Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng

OS 12/23:
Økonomirapport 1.tertial 2023 - Det helsevitenskapelige fakultet

OS 13/23:
Oppfølging av UiTs utdanningsmelding 2022 ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 15/23:
Årsrapport for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2022

Til stede på møtet: