Møte 24. mai. 2018 (Tidspunkt ikke satt)

Sted: Sirkulasjonssak


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til behandling av Helsefaks strategi på sirkulasjon Last ned Møteinnkalling til behandling av Helsefaks strategi på sirkulasjon
Møteprotokoll for fakultetsstyrets behandling av Helsefaks strategi på sirkulasjon Last ned Møteprotokoll for fakultetsstyrets behandling av Helsefaks strategi på sirkulasjon


Behandlinger:


FS 18/18:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 19/18:
Revisjon av strategi - Det helsevitenskapelige fakultet

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Reidar Buch (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Elias M. Lorentzen (MEDL)
Kristoffer Klevjer (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Vidar Sørum (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)