Møte 25. feb.. 2021 kl. 09:00 – 13:00

Sted: Digitalt møte på Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling fakultetsstyremøte 25. februar 2021 Last ned Møteinnkalling fakultetsstyremøte 25. februar 2021
Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 25. februar 2021 Last ned Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 25. februar 2021


Behandlinger:


FS 3/21:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 4/21:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 2. desember 2020

FS 5/21:
Møtereferat fra sirkulasjonssakbehandlet av fakultetsstyre i perioden 15.januar -22. januar 2021

OS 1/21:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 2/21:
Fullmaktssaker i perioden 12. september 2020 til 18. februar 2021

OS 3/21:
Orientering om oppfølging og status på saker som Fakultetsstyret har behandlet i 2020

OS 4/21:
Høringsinnspill fra Helsefak på Livslang læring i nord (Arbo utvalgets rapport)

OS 5/21:
Muntlig presentasjon av Studiebarometeret 2020 - Helsefak

OS 6/21:
Revidert handlingsplan for Helsefak 2021

FS 6/21:
Årsregnskap 2020 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 7/21:
Håndtering av avsetninger ved Det helsevitenskapelige fakultet 2020

OS 7/21:
Orientering om statusrapport informasjonssikkerhet 2020 for fakultetsstyret ved det Helsevitenskaplige fakultet
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 8/21:
Ansettelse i stilling som instituttleder - Institutt for klinisk medisin (IKM)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Arnt Øystein Andersen (MEDL)