Møte 30. sep.. 2022 kl. 09:00 – 13:00

Sted: Digitalt møte


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 30. september 2022 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 30. september 2022
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 27/22:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 28/22:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 17. juni 2022
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 29/22:
Møtereferat fra behandling av sak på sirkulasjon i perioden 2.-6. september 2022
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 13/22:
Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng

OS 14/22:
Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 7. mai - 23. september 2022

FS 30/22:
Endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2023/2024

FS 31/22:
Rapport forskning 2021 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 32/22:
Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2021
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stig A. Slørdahl (LEDER)
Jannicke Persen (MEDL)
John Vegard Bjørklund (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Arnt Øystein Andersen (MEDL)
Ole-Jakob How (MEDL)
Catrine Buck Jensen (MEDL)
Anne-Sofie Sand (MEDL)
Haakon Lindekleiv (MEDL)
Sander Simonsen (MEDL)
Margrethe Kristiansen (NESTL)
Lill Heidi Steen (SEKR)