Møte 14. des.. 2016 (Tidspunkt ikke satt)

Sted: Sirkulasjonssak


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet
Møteprotokoll for sirkulasjonssak til Fakultetsstyret ved Helsefak Last ned Møteprotokoll for sirkulasjonssak til Fakultetsstyret ved Helsefak


Behandlinger:


FS 32/16:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 33/16:
Tilsetting av instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (IKM), Det helsevitenskapelige fakultet
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Camilla Stoltenberg (LEDER)
Åshild Fause (MEDL)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Britt Vigdis Ekeli (MEDL)
Eiliv Lund (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Margrethe Hagerupsen (MEDL)
Marit Lind (MEDL)
Ole Morten Seternes (MEDL)
Heidi Isaksen (MEDL)
Ragnar Leiros (MEDL)
Rita Kristin Sørly (MEDL)
Eivind Feren Kaltenborn (MEDL)