Møte 23. sep.. 2016 kl. 10:00 – 14:00

Sted: Malangen Brygger


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 23. september 2016 Last ned Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 23. september 2016


Behandlinger:


FS 23/16:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 24/16:
Referat fra fakultetsstyremøtet 20. juni 2016

OS 15/16:
Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord

OS 16/16:
Høringssvar fra Det helsevitenskapelige fakultet - modell for styring og ledelse ved UiT

OS 17/16:
Økonomirapport pr. 2. tertial 2016 - Det helsevitenskapelige fakultet

OS 18/16:
Orientering om økt EU-søknadsaktivitet ved Det helsevitenskapelige fakultet

OS 19/16:
Veien mot Senter for fremragende utdanning (SFU)

OS 20/16:
Orientering om studentombudets årsrapport for 2015 til Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet

OS 21/16:
Orientering om studentopptak 2016

OS 22/16:
Orientering om status MH2-prosessen


FS 26/16:
Høringsuttalelse fra Det helsevitenskapelige fakultet om organisering av fagmiljøene innen sosialfag

FS 27/16:
Gjennomgang i studieprogramporteføljen 2015 - videre oppfølging

FS 28/16:
Revidert studieplan og endringer i emneporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 29/16:
Forsknings- og utdanningsmelding 2015

FS 30/16:
Evaluering av Helsefaks forskerskoler - veien videre

FS 31/16:
Møteplan 2017 for Det helsevitenskapelige fakultet

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Britt Vigdis Ekeli (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Margrethe Hagerupsen (MEDL)
Marit Lind (MEDL)
Ole Morten Seternes (MEDL)
Heidi Isaksen (MEDL)
Ragnar Leiros (MEDL)
Rita Kristin Sørly (MEDL)
Eivind Feren Kaltenborn (MEDL)
Anders Ågmo (VARA)
Steinar Daae Johansen (VARA)