Møte 28. sep.. 2018 kl. 08:30 – 13:00

Sted: Styrerommet, MH-bygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 28. september 2018 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 28. september 2018


Behandlinger:


FS 31/18:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 32/18:
Godkjenning av møtereferat fra fakultetstyremøte 20. juni 2018

OS 25/18:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 26/18:
Orientering om fullmaktsaker fattet av dekanen i perioden 20. juni 2018-26. september 2018
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 27/18:
Muntlig presentasjon av opptakstall for studieåret 2018/2019

FS 33/18:
Gjennomgang av studieprogram og kontroll av akkrediteringskrav

FS 34/18:
Oppretting av nye studieprogram til studieåret 2019/2020

FS 35/18:
Fullmakter til å disponere fakultetets strategiske midler og status av disponeringer per 2.tertial 2018

FS 36/18:
Håndtering av avsetninger ved Helsefak

FS 37/18:
Rapport forskning 2017 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 38/18:
Møteplan for 2019 for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Elias M. Lorentzen (MEDL)
Kristoffer Klevjer (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Vidar Sørum (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Dana Meknas (MEDL)