Møte 27. sep.. 2023 kl. 08:30 – 12:00

Sted: Digitalt møte


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 16/23:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 17/23:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 12. juni 2023

OS 14/23:
Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng

OS 15/23:
Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 15. april til 20. september 2023

OS 16/23:
Økonomirapport 2.tertial 2023 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 18/23:
Endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2024/2025

FS 19/23:
Godkjenning av instituttenes mandater til Forskningsrådet evaluering av medisin og helsefag 2023/2024

FS 20/23:
Forlengelse av stilling som instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (IKM)
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stig A. Slørdahl (LEDER)
Jannicke Persen (MEDL)
John Vegard Bjørklund (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Tina Julie Vollan (MEDL)
Ole-Jakob How (MEDL)
Anne-Sofie Sand (MEDL)
Haakon Lindekleiv (MEDL)
Sander Simonsen (MEDL)
Kjersti Sellæg (MEDL)
Jeroen Haukaas (MEDL)
Margrethe Kristiansen (NESTL)
Lill Heidi Steen (SEKR)