Møte 16. sep.. 2021 kl. 09:00 – 13:00

Sted: Digitalt møte på Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte ved Helsefak 16. september 2021. Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte ved Helsefak 16. september 2021.
Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 16. september 2021 Last ned Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 16. september 2021


Behandlinger:


FS 22/21:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 23/21:
Møtereferat fra Fakultetsstyremøte 21. juni 2021

OS 14/21:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 15/21:
Fullmakt saker i perioden 15. juni til 8. september 2021

OS 16/21:
Endringer i emneporteføljen for vårsemesteret 2022

FS 24/21:
Endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2022/2023

FS 25/21:
Rapport forskning 2020 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 26/21:
Ansettelse av instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Ida Løken Killie (MEDL)
Bente Morseth (VARA)
Oddgeir Friborg (VARA)