Møte 31. mar.. 2017 (Tidspunkt ikke satt)

Sted: Sirkulasjonssak


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyret ved Helsefak - behandling av tilsettingssak på sirkulasjon Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyret ved Helsefak - behandling av tilsettingssak på sirkulasjon
Møteprotokoll for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet fra 31. mars 2017 Last ned Møteprotokoll for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet fra 31. mars 2017


Behandlinger:


FS 14/17:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 15/17:
Tilsetting av instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (IKM)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Camilla Stoltenberg (LEDER)
Åshild Fause (MEDL)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Britt Vigdis Ekeli (MEDL)
Eiliv Lund (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Marit Lind (MEDL)
Ole Morten Seternes (MEDL)
Heidi Isaksen (MEDL)
Ragnar Leiros (MEDL)
Rita Kristin Sørly (MEDL)
Eivind Feren Kaltenborn (MEDL)