Møte 01. des.. 2022 kl. 09:00 – 13:30

Sted: MH2, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 33/22:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 34/22:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 30. september 2022

OS 15/22:
Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng

OS 16/22:
Muntlig orientering fra Torill Varberg, Studentombud ved UiT Norges arktiske universitet

OS 17/22:
Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 24. september-24. november 2022

OS 18/22:
Økonomirapport per september 2022 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 35/22:
Budsjettfordeling 2023 og planleggingsrammer 2024-2027 for Det helsevitenskapelige fakultet

FS 36/22:
Strategisk langtidsplan 2023 - 2026 - Helsefak

FS 37/22:
Møteplan for fakultetsstyret ved Helsefak for 2023

OS 19/22:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Stig A. Slørdahl (LEDER)
John Vegard Bjørklund (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Arnt Øystein Andersen (MEDL)
Tina Julie Vollan (MEDL)
Ole-Jakob How (MEDL)
Catrine Buck Jensen (MEDL)
Anne-Sofie Sand (MEDL)
Haakon Lindekleiv (MEDL)
Sander Simonsen (MEDL)
Margrethe Kristiansen (NESTL)
Lill Heidi Steen (SEKR)
Tove Aminda Hanssen (VARA)
Trine Lund (VARA)