Møte 21. apr.. 2023 kl. 09:00 – 13:00

Sted: Digitalt møte på Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 9/23:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 10/23:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 2. mars 2023

OS 6/23:
Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng

OS 7/23:
Muntlig orientering om Studiebarometeret 2022

OS 8/23:
Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 24. februar - 14. april 2023

OS 9/23:
Orientering om redaksjonell tilpassing av Helsefaks strategiske langtidsplan til formatet for UiTs langtidsplan

OS 10/23:
Innspill til store satsninger 2025

Til stede på møtet: