Møte 28. okt.. 2020 kl. 08:30 – 13:00

Sted: Digitalt møte på Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet for 28. oktober 2020 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet for 28. oktober 2020
Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 28. oktober 2020 Last ned Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 28. oktober 2020


Behandlinger:


FS 24/20:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 25/20:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 18. september 2020

OS 14/20:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 15/20:
Orienteringssak - fordeling av nye studieplasser

OS 16/20:
Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet 2019

Til stede på møtet: