Møte 05. des. 2019 kl. 08:30 – 00:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling fakultetsstyremøte 5. desember 2019 Last ned Møteinnkalling fakultetsstyremøte 5. desember 2019
Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 5. desember 2019 Last ned Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 5. desember 2019


Behandlinger:


FS 28/19:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 29/19:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 30. oktober 2019

OS 19/19:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 20/19:
Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 19. oktober -21. november 2019

OS 21/19:
Orientering om status på arbeidet med tiltak for å styrke formell pedagogisk kompetanse for vitenskapelige ansatte i bistillinger

FS 30/19:
Håndtering av økonomiske konsekvenser ABE-reform og ADM2020

FS 31/19:
Budsjettfordeling 2020 og planleggingsrammer 2021-2024 for Det helsevitenskapelige fakultet

FS 32/19:
Oppfølging av studentombudets årsrapport 2018 ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 33/19:
Endring av utfyllende bestemmelser for ph.d.-graden i helsevitenskapelige fag

FS 34/19:
Handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 35/19:
Møtereferat fra sirkulasjonssak behandlet av fakultetsstyre i perioden 8.-15. november 2019

Tilstede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Maren Ingebrigtsen (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Marte Sandslett Sand (MEDL)
Astrid Gramstad (VARA)