Møte 05. des.. 2019 kl. 08:30 – 00:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling fakultetsstyremøte 5. desember 2019 Last ned Møteinnkalling fakultetsstyremøte 5. desember 2019
Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 5. desember 2019 Last ned Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 5. desember 2019


Behandlinger:


FS 28/19:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 29/19:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 30. oktober 2019

OS 19/19:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 20/19:
Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 19. oktober -21. november 2019

OS 21/19:
Orientering om status på arbeidet med tiltak for å styrke formell pedagogisk kompetanse for vitenskapelige ansatte i bistillinger

FS 30/19:
Håndtering av økonomiske konsekvenser ABE-reform og ADM2020

FS 31/19:
Budsjettfordeling 2020 og planleggingsrammer 2021-2024 for Det helsevitenskapelige fakultet

FS 32/19:
Oppfølging av studentombudets årsrapport 2018 ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 33/19:
Endring av utfyllende bestemmelser for ph.d.-graden i helsevitenskapelige fag

FS 34/19:
Handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 35/19:
Møtereferat fra sirkulasjonssak behandlet av fakultetsstyre i perioden 8.-15. november 2019

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Maren Ingebrigtsen (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Marte Sandslett Sand (MEDL)
Astrid Gramstad (VARA)