Møte 19. mar.. 2020 kl. 08:30 – 13:00

Sted: Digitalt møte på Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte ved Det helsevitenskapelige fakultet 19. mars 2020 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte ved Det helsevitenskapelige fakultet 19. mars 2020
Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 19. mars 2020 Last ned Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 19. mars 2020


Behandlinger:


FS 2/20:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 3/20:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 5. desember 2019

FS 4/20:
Møtereferat fra fakultetsstyrets behandling av sirkulasjonssak i perioden 31.1.2020-6.2.2020

OS 1/20:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 2/20:
UiT Norges arktiske universitets høringssvar på Grimstadsutvalgets utredning: Studieplasser i medisin - behov, modeller og muligheter

OS 3/20:
Fullmaktssaker i perioden 22. november 2019-11. mars 2020

OS 4/20:
Orientering om oppfølging og status på saker som fakultetsstyret har behandlet i 2019

OS 5/20:
Handlingsplan for reduksjon av andel midlertidige ansettelser ved UiT

FS 5/20:
Årsregnskap 2019 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 6/20:
Oppretting av nytt bachelorprogram i sykepleie med studiested Kautokeino

FS 7/20:
Status Avdeling for komparativ medisin (AKM) - kompenserende tiltak

FS 8/20:
Tilsetting i stilling som instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Maren Ingebrigtsen (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Marte Sandslett Sand (MEDL)
Patty Huijgens (MEDL)
Astrid Gramstad (VARA)