Møte 02. des.. 2020 kl. 09:00 – 13:00

Sted: Digitalt møte på Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyret ved Helsefak 2. desember 2020 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyret ved Helsefak 2. desember 2020
Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 2. desember 2020 Last ned Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 2. desember 2020


Behandlinger:


FS 26/20:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 27/20:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 28. oktober 2020

OS 17/20:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 18/20:
Orientering om Studentombudets årsrapport 2019

OS 19/20:
Prognose årsresultat 2020 og utvikling i avsetninger - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 28/20:
Budsjettfordeling 2021 og planleggingsrammer for 2022-2025 for Det helsevitenskapelige fakultet

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Arnt Øystein Andersen (MEDL)
Erik Knutsen (VARA)