Møte 08. nov. 2019 (Tidspunkt ikke satt)

Sted: Sirkulasjonssak


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll for sirkulasjonssak behandlet av fakultetsstyret ved Helsefak Last ned Møteprotokoll for sirkulasjonssak behandlet av fakultetsstyret ved Helsefak


Behandlinger:


FS 27/19:
Ansettelse i stilling som instituttleder (åremål) ved Institutt for klinisk medisin (IKM)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Tilstede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Maren Ingebrigtsen (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Marte Sandslett Sand (MEDL)
Astrid Gramstad (VARA)