Møte 26. apr.. 2018 kl. 08:30 – 13:30

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 26. april 2018 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 26. april 2018
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 11/18:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 12/18:
Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 15. mars 2018

OS 16/18:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 17/18:
Fullmaktssak Helsefak dekan 5-18 - Revisjon av insentivmodell for særlig gode søknader om ekstern finansiering

OS 18/18:
Fullmaktssak - Endringer i emneporteføljen til høstsemesteret 2018

FS 13/18:
Revisjon av strategiplan - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 14/18:
Oppnevning av nytt fondsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet og orientering om disponible midler

FS 15/18:
Oppnevning av valgstyre ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 16/18:
Prolongering av instituttstyrer ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 17/18:
Helsefaks priser for 2018: Formidlingsprisen, Utdanningsprisen, Undervisningsprisen, Forskningsprisen og Pris til yngre forsker
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Reidar Buch (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Elias M. Lorentzen (MEDL)
Kristoffer Klevjer (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Vidar Sørum (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Bente Morseth (VARA)
Annica Hedberg (VARA)