Møte 18. jun.. 2018 kl. 08:30 – 13:30

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøtet 18. juni 2018 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøtet 18. juni 2018
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 20/18:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 21/18:
Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 26. april 2018

FS 22/18:
Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 24.-30. mai 2018

OS 19/18:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 20/18:
Tildeling av FoU-termin og økonomisk støtte til utenlandsopphold høst 2019 og vår 2020

OS 21/18:
Refordeling av nøkkelfordelte stipendiatstillinger for 2019 - Helsefaks prioritering

OS 22/18:
Orientering om videre behandling av Helsefaks strategi

OS 23/18:
Disponering av fakultetets strategiske midler

OS 24/18:
Økonomirapport pr. 1. tertial 2018 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 23/18:
Ny internhusleieordning ved UiT - implementering ved Helsefak

FS 24/18:
Finansiering av stilling PET kjernefasilitet

FS 25/18:
Strategisk satsing Befolkningsundersøkelser i nord

FS 26/18:
Strategisk satsing på Senter for nye antimikrobielle strategier SANS (CANS)

FS 27/18:
Uttsettelse av ekstern evaluering i 2018

FS 28/18:
Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2017

FS 29/18:
HMS-årsrapport Helsefak 2017

FS 30/18:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Elias M. Lorentzen (MEDL)
Kristoffer Klevjer (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Vidar Sørum (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Bjørn Skagen (VARA)