Møte 13. jan.. 2017 kl. 10:30 – 15:30

Sted: MH-Bygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 13. januar 2017 ved Helsefak Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 13. januar 2017 ved Helsefak
Møteprotokoll fra fakultetsstyremøtet 13. januar 2017 Last ned Møteprotokoll fra fakultetsstyremøtet 13. januar 2017


Behandlinger:


FS 1/17:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 2/17:
Referatsaker til fakultetsstyremøte 13. januar 2017

OS 2/17:
Orienteringssaker til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet 13. januar 2017

FS 3/17:
Opprettelse av Felles personalenhet ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 4/17:
Forslag om oppretting av Enhet for legeutdanning


Til stede på møtet:

Camilla Stoltenberg (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Britt Vigdis Ekeli (MEDL)
Eiliv Lund (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Margrethe Hagerupsen (MEDL)
Marit Lind (MEDL)
Heidi Isaksen (MEDL)
Ragnar Leiros (MEDL)
Anders Ågmo (VARA)
Therese Haugdahl Nøst (VARA)
Are Oksholm (VARA)