Møte 23. mar.. 2022 kl. 09:00 – 13:30

Sted: MH2, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 23. mars 2022 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 23. mars 2022
Møteprotokoll 13. mai 2022 Last ned Møteprotokoll 13. mai 2022


Behandlinger:


FS 6/22:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 7/22:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte den 17. februar 2022

OS 5/22:
Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng

OS 6/22:
Muntlig orientering om reise- og bostøtte for praksis desentraliserte studier

OS 7/22:
Saker behandlet på fullmakt av dekanen i perioden 10. februar - 16. mars 2022

FS 8/22:
Årsregnskap 2021 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 9/22:
Håndtering av avsetninger ved Det helsevitenskapelige fakultet 2021

FS 10/22:
Oppnevning av valgstyre ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 11/22:
Ansettelse av instituttleder ved Institutt for medisinsk biologi (IMB) - åremål
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stig A. Slørdahl (LEDER)
Jannicke Persen (MEDL)
John Vegard Bjørklund (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Arnt Øystein Andersen (MEDL)
Tina Julie Vollan (MEDL)
Catrine Buck Jensen (MEDL)
Anne-Sofie Sand (MEDL)
Haakon Lindekleiv (MEDL)
Margrethe Kristiansen (NESTL)
Lill Heidi Steen (SEKR)
Tove Aminda Hanssen (VARA)
Claus Klingenberg (VARA)