Møte 18. jun.. 2019 kl. 08:30 – 00:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling og sakspapirer til fakultetsstyremøte 18. juni 2019 Last ned Møteinnkalling og sakspapirer til fakultetsstyremøte 18. juni 2019
Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 18. juni 2019 Last ned Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 18. juni 2019


Behandlinger:


FS 11/19:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 12/19:
Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 25. april 2019

OS 7/19:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

FS 13/19:
Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2018

FS 14/19:
Utredning av framtidig instituttstruktur på Helsefak

FS 15/19:
Instituttråd eller -styre ved Helsefak

FS 16/19:
Møteplan 2020 for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 8/19:
Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2018 ved Helsefak

OS 8/19:
Status - håndtering av de økonomiske konsekvensene av avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen og ADM2020

OS 9/19:
Økonomirapport pr. 1. tertial 2019 - Det helsevitenskapelige fakultet

OS 10/19:
Saker behandlet av dekan på fullmakt 10.03.19-11.06.19

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Elias M. Lorentzen (MEDL)
Kristoffer Klevjer (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Dana Meknas (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Gro Ramsdal (VARA)