Møte 02. mar.. 2023 kl. 08:30 – 11:50

Sted: MH2, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 1/23:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 2/23:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 1. desember 2022

FS 3/23:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte på sirkulasjon 19.-22. desember 2022

OS 1/23:
Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng

OS 2/23:
Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 25. november 2022 - 23. februar 2023

OS 3/23:
Orientering om status på sakene som fakultetsstyret ved Helsefak behandlet i 2022

OS 4/23:
Årskalender budsjettprosess 2023-2024 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 4/23:
Årsregnskap 2022 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 5/23:
Revidert budsjettfordeling 2023 og planleggingsrammer 2024-2027 for Det helsevitenskapelige fakultet

FS 6/23:
Utenlandsstipend ved Helsefak - Retningslinjer for tildeling av utenlandsstipend til postdoktorer, og utfyllende bestemmelser for tildeling av FoU-termin og utenlandsstipend.

FS 7/23:
Ny insentivmodell for særskilt gode søknader som ikke oppnår finansiering

FS 8/23:
Oppfølgning av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern for 2021

OS 5/23:
Eventuelt

Til stede på møtet: