Møte 31. jan.. 2018 kl. 10:30 – 15:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 31. januar 2018 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 31. januar 2018
Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 31. januar 2018 Last ned Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 31. januar 2018


Behandlinger:


FS 1/18:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 2/18:
Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 6. desember 2017

OS 1/18:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 2/18:
Orientering om oppnevning av skikkethetsansvarlig ved Det helsevitenskapelige fakultet

OS 3/18:
Oppnevning av medlemmer til Tilsettingsutvalget (TU) ved Det helsevitenskapelige fakultet i perioden 010118-311221

OS 4/18:
Instrukser for styrer og ledelse ved UiT Norges arktiske universitet

OS 5/18:
ADM2020 - orientering om organisasjonsprosess

OS 6/18:
Fullmaktsak budsjettfordeling IVP og IH, Helsefak 2018

FS 3/18:
Arealutvidelse - Avdeling for komparativ medisin (AKM 3)

FS 4/18:
Prosess for revisjon av strategiplan for helsefak

FS 5/18:
Møteplan for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet for 2018

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Elias M. Lorentzen (MEDL)
Kristoffer Klevjer (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Vidar Sørum (MEDL)
Bjørn Skagen (VARA)
Astrid Gramstad (VARA)