Møte 26. apr.. 2019 kl. 08:30 – 00:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 26. april 2019 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 26. april 2019
Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 26. april 2019 Last ned Møteprotokoll for fakultetsstyremøte 26. april 2019


Behandlinger:


FS 5/19:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 6/19:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 21. mars 2019

OS 6/19:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

FS 7/19:
Årsrapport informasjonssikkerhet 2018 og Strategi for informasjonssikkerhet 2019-2021 ved UiT Norges arktiske universitet
Vis vedlegg

FS 9/19:
Gjennomgang av instituttstrukturen på Helsefak 2019

FS 10/19:
Helsefaks priser for 2019 - Formidlingsprisen, Utdanningsprisen, Undervisningsprisen, Forskningsprisen og Pris til yngre forsker
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Elias M. Lorentzen (MEDL)
Kristoffer Klevjer (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Dana Meknas (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Astrid Gramstad (VARA)
Oddgeir Friborg (VARA)
Annica Hedberg (VARA)