Møte 15. okt.. 2021 kl. 09:00 – 13:00

Sted: Tromsø, MH2 L12.346


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til styremøte 15. oktober 2021 Last ned Møteinnkalling til styremøte 15. oktober 2021
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 27/21:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 28/21:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 16. september 2021

OS 17/21:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 18/21:
Muntlig orientering om "Kontroll av akkrediteringskrav og opptaksrammer for studieåret 2022/2023"

OS 19/21:
Fullmakt saker i perioden 9. september til 7. oktober 2021

OS 20/21:
Studentombudets årsrapport for studieåret 2020/2021

OS 21/21:
Økonomirapport 2. tertial 2021 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 29/21:
Endringer historiske hjemler, tildeling og prioritering av rekrutteringsstillinger ved Helsefak

FS 30/21:
Årsrapport om HMS og beredskap Helsefak 2020

FS 31/21:
Helsefaks behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2020

FS 33/21:
Utredning for å øke forskningsaktivitet og forskningskompetanse ved Institutt for Helse og omsorgsfag, Helsefak

FS 32/21:
Endringer i masterprogram i helsefag

FS 34/21:
Ansettelse av instituttleder ved Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet (åremål)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 35/21:
Ansettelse av instituttleder ved Institutt for vernepleie, Det helsevitenskapelige fakultet (åremål)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 22/21:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Ida Løken Killie (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Arnt Øystein Andersen (MEDL)
Tina Julie Vollan (MEDL)