Møte 02. sep.. 2022 kl. 14:00 – 00:00

Sted: Sirkulasjonssak


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling


Behandlinger:


FS 25/22:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 26/22:
Ansettelse i stilling som instituttleder ved Institutt for klinisk medisin (IKM)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stig A. Slørdahl (LEDER)
Jannicke Persen (MEDL)
John Vegard Bjørklund (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Arnt Øystein Andersen (MEDL)
Ole-Jakob How (MEDL)
Catrine Buck Jensen (MEDL)
Anne-Sofie Sand (MEDL)
Haakon Lindekleiv (MEDL)
Sander Simonsen (MEDL)
Margrethe Kristiansen (NESTL)
Lill Heidi Steen (SEKR)