Møte 01. des.. 2023 kl. 08:30 – 13:00

Sted: MH2, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling


Behandlinger:


FS 25/23:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 26/23:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 30. oktober 2023

OS 22/23:
Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng

OS 23/23:
Orientering om status i saken om ferdighetstrening og simulering ved Helsefak frem mot 2030

OS 24/23:
Rapport om internkontrollsystemet knyttet til helseforskning til fakultetsstyret

OS 25/23:
Økonomirapport pr. oktober 2023 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 27/23:
Budsjettfordeling 2024 og planleggingsrammer 2025-2028 for Det helsevitenskapelige fakultet

OS 26/23:
Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2022
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet: