Møte 06. okt.. 2017 kl. 10:30 – 15:30

Sted: Teorifagsbygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøtet 6. oktober 2017 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøtet 6. oktober 2017
Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 6. oktober 2017 Last ned Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte 6. oktober 2017


Behandlinger:


FS 32/17:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 33/17:
Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 19. juni 2017

OS 26/17:
Muntlig orientering ved dekan Sameline Grimsgaard

OS 27/17:
Muntlig orientering om studentopptak 2017

OS 28/17:
Tildeling av FoU-termin og økonomisk støtte til utenlandsopphold høst 2018 og vår 2019

OS 29/17:
Oppfølging av HMS-rapporten 2016 og sykefravær ved Helsefak
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 30/17:
Økonomirapport pr. 2. tertial 2017 - Det helsevitenskapelige fakultet

OS 31/17:
Strategiske midler og satsninger på Det helsevitenskapelige fakultet

FS 34/17:
Oppfølging av "Rapport forskning 2016"

FS 35/17:
Opprettelser av nye studieprogram og endringer i emneporteføljen

FS 36/17:
Forslag om å endre styresammensetningen ved fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Til stede på møtet:

Camilla Stoltenberg (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eiliv Lund (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Ole Morten Seternes (MEDL)
Reidar Buch (MEDL)
Marit Lind (NESTL)
Anders Ågmo (VARA)
Grete Mehus (VARA)
Therese Haugdahl Nøst (VARA)