Møte 15. jan.. 2021 (Tidspunkt ikke satt)

Sted: Sirkulasjonssak til fakultetsstyret ved Helsefak


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til Fakultetsstyret for behandling av sak på sirkulasjon i perioden 15-22.1.2021 Last ned Møteinnkalling til Fakultetsstyret for behandling av sak på sirkulasjon i perioden 15-22.1.2021
Møteprotokoll fra sirkulasjonssak behandlet av fakultetsstyret 15.01.21 Last ned Møteprotokoll fra sirkulasjonssak behandlet av fakultetsstyret 15.01.21


Behandlinger:


FS 1/21:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 2/21:
Ansettelse i stilling som instituttleder ved Institutt for psykologi
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Arnt Øystein Andersen (MEDL)