Møte 21. mar.. 2019 kl. 08:30 – 00:00

Sted: Alta


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 21. mars 2019 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 21. mars 2019
Møteprotokoll fakultetsstyremøte 21. mars 2019 Last ned Møteprotokoll fakultetsstyremøte 21. mars 2019


Behandlinger:


FS 1/19:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 2/19:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 5. desember 2018

FS 3/19:
Tiltak for å styrke formell pedagogisk kompetanse for vitenskapelige ansatte i bistillinger

FS 4/19:
Handlingsplan for Helsefak 2019-2022

OS 1/19:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 2/19:
Saker behandlet av dekan på fullmakt 05.12.2018-07.03.2019
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 3/19:
Orientering om oppfølging og status på saker som styret har behandlet i 2018

OS 4/19:
Årsregnskap 2018 - Det helsevitenskapelige fakultet

OS 5/19:
Utvidelse av infrastruktur - kjernefasiliteter Tromsø University Proteomics Platform (TUPP)

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Elias M. Lorentzen (MEDL)
Kristoffer Klevjer (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Dana Meknas (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Astrid Gramstad (VARA)
Oddgeir Friborg (VARA)