Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet:

Møte 21. mar. 2019 kl. 08:30 – 00:00

Sted: Alta


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 21. mars 2019 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 21. mars 2019
Møteprotokoll fakultetsstyremøte 21. mars 2019 Last ned Møteprotokoll fakultetsstyremøte 21. mars 2019


Behandlinger:


FS 1/19:

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste


FS 2/19:

Møtereferat fra fakultetsstyremøte 5. desember 2018


FS 3/19:

Tiltak for å styrke formell pedagogisk kompetanse for vitenskapelige ansatte i bistillinger


FS 4/19:

Handlingsplan for Helsefak 2019-2022


OS 1/19:

Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen


OS 2/19:

Saker behandlet av dekan på fullmakt 05.12.2018-07.03.2019

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 3/19:

Orientering om oppfølging og status på saker som styret har behandlet i 2018


OS 4/19:

Årsregnskap 2018 - Det helsevitenskapelige fakultet


OS 5/19:

Utvidelse av infrastruktur - kjernefasiliteter Tromsø University Proteomics Platform (TUPP)


Tilstede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Dana Meknas (MEDL)
Elias M. Lorentzen (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Erik Knutsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Terje Thomsen (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Kristoffer Klevjer (MEDL)
Oddgeir Friborg (VARA)
Astrid Gramstad (VARA)