Møte 19. jun.. 2017 kl. 08:30 – 00:00

Sted: MH-bygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet 19. juni 2017 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet 19. juni 2017
Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte ved Det helsevitenskapelige fakultet 19. juni 2017 Last ned Møteprotokoll fra fakultetsstyremøte ved Det helsevitenskapelige fakultet 19. juni 2017


Behandlinger:


FS 24/17:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 25/17:
Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 3. mai 2017

OS 19/17:
Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord

OS 20/17:
Orientering til fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet om status MH2

OS 21/17:
Refordeling av nøkkelfordelte stipendiatstillinger for 2018 - Helsefaks prioritering

OS 22/17:
Orientering om prolongering av Tilsettingsutvalget (TU) ved Det helsevitenskapelige fakultet i perioden 1. august-31. desember 2017

OS 23/17:
Orientering om oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter i Tilsettingsrådet (TU) ved Det helsevitenskapelige fakultet i perioden 1.8.2017-31.7.2019

OS 24/17:
Orientering om Tromsø 7 sluttrapport

OS 25/17:
Økonomirapport pr. 1. tertial 2017 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 26/17:
Status disponeringer av fakultetets strategiske midler per 30.05.2017

FS 27/17:
Flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018

FS 28/17:
Helsefaks årsrapport om HMS for 2016

FS 29/17:
Status avdeling for komparativ medisin og oppfølgingstiltak

FS 30/17:
Sak FS Helsefak 30-17 Rapport forskning 2016

FS 31/17:
Møteplan for 2018 for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet

Til stede på møtet:

Camilla Stoltenberg (LEDER)
Åshild Fause (MEDL)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Britt Vigdis Ekeli (MEDL)
Eiliv Lund (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Marit Lind (MEDL)
Ole Morten Seternes (MEDL)
Ragnar Leiros (MEDL)
Rita Kristin Sørly (MEDL)
Eivind Feren Kaltenborn (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Are Oksholm (VARA)