Møte 21. jun.. 2021 kl. 09:00 – 13:00

Sted: Digitalt møte på Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 21. juni 2021 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 21. juni 2021
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 17/21:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 18/21:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 6. mai 2021

OS 10/21:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 11/21:
Fullmakt saker i perioden 28. april til 14. juni 2021

OS 12/21:
Økonomirapport 1. tertial 2021 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 19/21:
Justert flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak fra 2022

FS 20/21:
Finansiering stillinger kjernefasiliteter

FS 21/21:
Rapportering av utdanningskvalitet for året 2020

OS 13/21:
Refusjon av merkostnad i praksis for desentraliserte studenter

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Ida Løken Killie (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Arnt Øystein Andersen (MEDL)
Tina Julie Vollan (MEDL)
Astrid Gramstad (VARA)