Møte 21. jun. 2021 kl. 09:00 – 13:00

Sted: Digitalt møte på Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 21. juni 2021 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 21. juni 2021
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 17/21:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 18/21:
Møtereferat fra fakultetsstyremøte 6. mai 2021

OS 10/21:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 11/21:
Fullmakt saker i perioden 28. april til 14. juni 2021

OS 12/21:
Økonomirapport 1. tertial 2021 - Det helsevitenskapelige fakultet

FS 19/21:
Justert flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak fra 2022

FS 20/21:
Finansiering stillinger kjernefasiliteter

FS 21/21:
Rapportering av utdanningskvalitet for året 2020

OS 13/21:
Refusjon av merkostnad i praksis for desentraliserte studenter

Tilstede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Kolbjørn Rafoss (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Kristin Andreassen Fenton (MEDL)
Terje Thomsen (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Ida Løken Killie (MEDL)
Ellen Marie Knotten (MEDL)
Arnt Øystein Andersen (MEDL)
Tina Julie Vollan (MEDL)
Astrid Gramstad (VARA)