Møte 05. des.. 2018 kl. 08:30 – 13:30

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte den 5. desember 2018 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte den 5. desember 2018
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


FS 39/18:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 40/18:
Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 28. september 2018

OS 35/18:
Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen

OS 36/18:
Saker behandlet på fullmakt av dekanen i perioden 21. september-23. november 2018

OS 37/18:
Orientering om høringssvar Regional utviklingsplan for Helse Nord 2020-2035

OS 38/18:
Orientering om kontroll av akkreditering av ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag

OS 39/18:
Orientering om opptaksrammer ved Det helsevitenskapelige fakultet for studieåret 2019/2020

OS 40/18:
Oppfølging av HMS-rapporten 2017 og sykefravær ved Helsefak
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 41/18:
Oppfølging av strategi 2018-2022 – overføring av strategi til handlingsplan

OS 42/18:
Oppfølging av FS 36/18 Håndtering av avsetninger ved Helsefak

FS 41/18:
Finansiering bachelor paramedisin


FS 43/18:
Budsjettfordeling 2019 og planleggingsrammer 2020-2023 for Det helsevitenskapelige fakultet

FS 44/18:
Styring, ledelse og medvirkning på instituttene ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 45/18:
Tilsetting i stilling som instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Elias M. Lorentzen (MEDL)
Kristoffer Klevjer (MEDL)
Sameline Grimsgaard (MEDL)
Nina Langeland (MEDL)
Ranveig Lind (MEDL)
Terje Øien Thomsen (MEDL)
Vidar Sørum (MEDL)
Rolv-Ole Lindsetmo (MEDL)
Astrid Gramstad (VARA)
Bente Morseth (VARA)