Møte 06. des.. 2017 kl. 08:30 – 13:00

Sted: MH-bygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 6. desember 2017 Last ned Møteinnkalling til fakultetsstyremøte 6. desember 2017
Møteprotokoll fra fakultetsstyret ved Helsefak den 6. desember 2017 Last ned Møteprotokoll fra fakultetsstyret ved Helsefak den 6. desember 2017


Behandlinger:


FS 37/17:
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 38/17:
Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 6. oktober 2017

OS 32/17:
Muntlig orientering ved dekan Sameline Grimsgaard

OS 33/17:
Orientering om opptaksrammer ved Det helsevitenskapelige fakultet for studieåret 2018/2019

OS 34/17:
Fullmaktssak - Endringer i emneporteføljen til vårsemesteret 2018

OS 35/17:
Fullmaktssak - Reviderte retningslinjer for dekning av utgifter ved utplassering i praksis ved Det helsevitenskapelige fakultet

OS 36/17:
Orientering over saker behandlet av fakultetsstyret i 2017, oppfølging og status

FS 39/17:
Budsjettfordeling 2018 for Det helsevitenskapelige fakultet

FS 40/17:
Langsgående plan for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) på Det helsevitenskapelige fakultet

FS 41/17:
Prolongering av instituttstyrer ved Det helsevitenskapelige fakultet

FS 42/17:
Tilsetting av instituttleder ved Idrettshøgskolen
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 43/17:
Tilsetting av instituttleder ved Institutt for vernepleie
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 44/17:
Tilsetting av instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 45/17:
Tilsetting av instituttleder ved Institutt for psykologi
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

FS 46/17:
Tilsetting av instituttleder ved Institutt for medisinsk biologi
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Stener Kvinnsland (LEDER)
Åshild Fause (MEDL)
Vibeke Guddingsmo (MEDL)
Britt Vigdis Ekeli (MEDL)
Eiliv Lund (MEDL)
Eirik Sødal Vole (MEDL)
Reidar Buch (MEDL)
Rita Kristin Sørly (MEDL)
Trond Brattland (MEDL)
Elias M. Lorentzen (MEDL)
Marit Lind (NESTL)
Anders Ågmo (VARA)
Bjørn Skagen (VARA)