NTL ved UiT

Årsmøte NTL UiT 20. mars 2024

Årsmøte NTL UiT 20. mars 2024

Årsmøtet avholdes 20. mars avholdes kl 1230-1430.  

 

Verv et nytt medlem til NTL UiT!

Verv et nytt medlem til NTL UiT!

Framtiden krever sterke fellesskap. NTL UiT vokser og får stadig flere nye medlemmer. Takk til alle som har vervet - godt jobba! Bidra til fortsatt medlemsvekst! Vi fortsetter vervekampanjen. Vinn ipad, gavekort og mye mer!

Lokale lønnsforhandlinger ved UiT 2023

Lokale lønnsforhandlinger ved UiT 2023

Her finner du informasjon om årets lønnsforhandlinger ved UiT for medlemmer av LO Stat 

 

Kurs i Hovedavtalen i staten 22. mars kl 1100

Kurs i Hovedavtalen i staten 22. mars kl 1100

Lær mer om den nye hovedavtalen i staten (2023-2025)

Pensjonskurs for NTL UiT-medlemmer 14. februar 2022

Pensjonskurs for NTL UiT-medlemmer 14. februar 2022

Pensjon er viktig, men kan virke komplisert og vanskelig. 14. februar inviterer vi  deg som er medlem av NTL UiT til kurs i samarbeid med Statens pensjonskasse. 

Lunsjmøte for NTL-medlemmer: Pensjon foran LO-kongressen

Lunsjmøte for NTL-medlemmer: Pensjon foran LO-kongressen

NTL UiT inviterer til lunsjmøte 23. mai 2022. Tema er pensjonssystemet fram mot LO-kongressen. 

Årsmøte 5. mai 2021

Årsmøte 5. mai 2021

Årsmøtet er NTL UiTs øverste organ. Årsmøtet for 2021 gjennomføres onsdag 5. mai kl 12-14 via Zoom. 

Uttalelser fra NTLs årsmøte 2.9.2020

NTL vedtok to uttalelser på årsmøtet 2. september 2020:

Årsmøte 2. september 2020

Årsmøte 2. september 2020

Det er sendt ut innkalling til årsmøte 2. september kl (1300)1400-1530.  Årsmøtet vil gjennomføres på en rekke steder og kobles sammen digitalt.

Ansatte ved UiT Norges arktiske universitet ønsker fortsatt valgt rektor

Ansatte ved UiT Norges arktiske universitet ønsker fortsatt valgt rektor

Fagforeningene ved UiT Norges arktiske universitet har gjennomført en spørreundersøkelse blant våre 3500 medlemmer. Resultatet viser at 80% av de ansatte ønsker at UiT fortsatt skal ha valgt rektor.

Kortkurs og håndbøker

Kortkurs og håndbøker

Kortkurs, håndbøker, ordlister m.m. som kan være nyttig for deg som er tillitsvalgt i NTL.

Gratulerer til alle renholdere ved UiT Norges arktiske universitet!

Gratulerer til alle renholdere ved UiT Norges arktiske universitet!

I dag, mandag 2. desember 2019, feirer vi Renholdernes dag ved UiT Norges arktiske universitet. Dette er en markering for å rette oppmerksomheten mot renholderne og betydningen av deres arbeid. 

Gratis NTL-kurs med søknadsfrist i november

Som NTL-medlem har du mulighet til å delta på kurs uten at det koster deg en krone. Her er en oversikt over kurs som har søknadsfrist i november. NTL dekker både kurs-, reise- og oppholdsutgifter. Se om det er et kurs du har lyst å være med på da vel!

Lokale lønnsforhandlinger er gjennomført - hva ble resultatet?

Lokale lønnsforhandlinger er gjennomført - hva ble resultatet?

De lokale lønnsforhandlingene ved UiT er avsluttet. Her kommer informasjon om oppgjøret.

Uttalelse fra NTL UiT Norges arktiske universitet om tariffoppgjøret i staten 2019

Uttalelse fra NTL UiT Norges arktiske universitet om tariffoppgjøret i staten 2019

Styret ved NTL UiT Norges arktiske universitet er lite fornøyd med den økonomiske profilen på det sentrale oppgjøret. Nå er det opp til de lokale parter å rette opp.

Lønnsoppgjøret i staten er i havn - hva ble resultatet?

Lønnsoppgjøret i staten er i havn - hva ble resultatet?

Lønnsoppgjøret i staten kom i havn fredag 24. mai, 13 timer på overtid

Resultatet for LO Stat, Unio og YS Stat er som følger:

NTL UiT tas ut i en eventuell streik i staten

Meklingen i mellomoppgjøret er i gang og frist for å bli enige er ved midnatt 23. mai. Hvis det blir streik, tas ikke NTL UiT ut i første omgang. 

Verv nye NTL-medlemmer og vinn sportsklokke!

Verv nye NTL-medlemmer og vinn sportsklokke!

Hovedgrunnen til at noen ikke er organisert, er ofte at ingen har spurt om de vil være med i fellesskapet. 

NTL Ung søker studentsekretær i Tromsø

NTL Ung søker studentsekretær i Tromsø

 - kanskje er det deg vi ser etter? Er du en engasjert lagbygger som forstår fagbevegelsens betydning? Da er vi i NTL Ung på jakt etter deg! NTL Ung er for NTL-medlemmer under 35 år. Vi jobber for å øke antallet studentmedlemmer i NTL og LO. NTL Ung skal være en attraktiv arena for studenter å organisere og engasjere seg i, og vi ønsker at våre studentmedlemmer har et godt aktivitetstilbud der de studerer. Dette kan du bidra til!

Uttalelse fra NTL UiTs årsmøte: Migrasjon og menneskerettigheter

Den største drivkraften for migrasjon er politisk ustabilitet og økonomi. Krig, dårlig levestandard og arbeidsledighet er de viktigste årsakene til at folk flykter fra sine hjemland.

Uttalelse fra NTL UiTs årsmøte: Regelendringen for AAP rammer de svakeste

På nyåret ble reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP) endret. NTL UiT mener med denne regelendringen er dagens regjering med å øke forskjellene i landet vårt, Dette er en trussel mot de svakeste.

Årsmøtebevilgninger 2019

Årsmøtet i NTL UiT Norges arktiske universitet har vedtatt følgende bevilgninger for 2019

Kommentar fra tjenestemannsorganisasjonene til universitetsstyret - sak 11/19 «Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3 ved UIT Norges arktiske universitet»

Universitetsdirektørens forslag til vedtak i sak 11/19 «Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3 ved UIT Norges arktiske universitet» skal behandles på universitetsstyrets møte 13. mars. Vedtaksforslaget har skapt debatt og møter motstand blant ansatte ved UiT.  NTL, Parat, Forskerforbundet og Akademikerne ved Norges arktiske universitet er også kritiske til både saksfremlegg og vedtaksforslag og har sendt følgende kommentar og alternativt forslag til vedtak til universitetsstyret .

Har du lyst til å lære mer om NTL, medbestemmelse og tillitsvalgtes rolle?

Har du lyst til å lære mer om NTL, medbestemmelse og tillitsvalgtes rolle?

Onsdag 20. og torsdag 21. februar inviterer NTL UiT til kurs for tillitsvalgte og medlemmer. Kurssted er campus Tromsø (1.413, Teorifag hus 1, over Teorifagskantina).

Trondheimsresolusjonen 2019 fra Trondheimskonferansen og 12 vedtatte uttalelser

I helga var 630 tillitsvalgte fra hele landet samlet på Trondheimskonferansen der "Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter" var tema, og også flere fra NTL UiT deltok. Deltagerne ble enige om en resolusjon og flere uttalelser som du kan lese her. 

Hilsen til renholderne ved UiT Norges arktiske universitet!

Hilsen til renholderne ved UiT Norges arktiske universitet!

I dag feirer vi «renholdernes dag» ved UiT Norges arktiske universitet. Det er en markering for å rette oppmerksomheten mot renholderne og betydningen av deres arbeid.

NTLs landsmøte 2018

NTLs landsmøte 2018

5.-9. november 2018 ble NTLs årsmøte avholdt i Oslo.

De lokale lønnsforhandlinger ved UIT er i havn

De lokale lønnsforhandlinger ved UIT er i havn

De lokale lønnsforhandlingene ved UiT Norges arktiske universitet er nå i havn. NTL UiT har forhandlet på vegne av medlemmene og vi har fått et resultat vi kan si oss høvelig fornøyd med, totalt sett. Vi fortsetter arbeidet for en rettferdig lønn for våre medlemmer på andre fronter og i kommende oppgjør.

Ansatte skal ikke måtte legge ut for utgifter til tjenestereiser

Ansatte skal ikke måtte legge ut for utgifter til tjenestereiser

Mange av UiTs ansatte reiser mye i jobbsammenheng. Rutinen ved UiT og mange andre virksomheter er at den ansatte legger ut for alle utgifter og får refundert i ettertid. Det vanlige er å benytte et personlig kredittkort. Denne praksisen er nå prøvd for retten.

Rapport om mulighetsstudie for TMU – høringssvar fra NTL UiT

Viser til høringsbrev datert 4.5.2018 og vil med dette komme med våre innspill.

Forslag til ny offentlig tjenestepensjon: Styret i NTL UiT Norges arktiske universitet anbefaler sine medlemmer å stemme NEI!

I mars kom partene i arbeidslivet fram til et forslag til ny offentlig tjenestepensjon. NTLs medlemmer skal nå stemme over forhandlingsresultatet. NTL UiT Norges arktiske universitets styre behandlet forslaget 4. mai 2018 og et enstemmig styre anbefaler medlemmene å stemme NEI i uravstemningen. Det er viktig at alle medlemmer bruker stemmeretten sin, uansett hva man stemmer. Fristen er 15. mai!

NTL UiT sier nei til ACER og krever at grunnloven følges

Stortingsflertallet ønsker å gi opp selvråderetten over norsk energipolitikk og tilslutte seg Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). Målet med EUs energibyrå er å harmonisere europeiske strømpriser og energipolitikk. NTL UiT mener at dette er så inngripende i norsk suverenitet at Stortinget må behandle saken etter grunnlovens §115 som omhandler suverenitetsavståelse.

Vedtak fra årsmøtet: NTL UiT om seksuell trakassering og #metoo

#metoo-kampanjen som har pågått de siste månedene har satt søkelyset på hvor utbredt og alvorlig seksuell trakassering er. Mange historier er kommet fram i offentligheten. Flere personer i sentrale posisjoner som i årevis har misbrukt sin makt, har nå måttet svare for seg. Varslerne er i stor grad blitt tatt på alvor.

Uttalelse fra årsmøtet om Adm2020, fellestjenester og god personalpolitikk

De ansatte er universitetets viktigste ressurs. Summen av alle yrkesgrupper og ansattes arbeid er avgjørende for om og på hvilken måte UiT Norges arktiske universitet oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Da må fagkompetansen være utgangspunkt for arbeid og organisering og de ansatte må oppfatte at de er ressurs for institusjonen. 

Merknader fra NTL UiT til universitetsstyret

I dag, 8. mars, skal universitetsstyret diskutere og vedta avdelingsstruktur i fellesadministrasjon og rammene for etablering av de nye fellestjenestene. NTL støtter ikke universitetsdirektørens framlagte forslag. Her ser dere våre merknader.

NTL UiT inviterer til åpent seminar: Akademisk frihet: Frihet fra stat eller marked?

NTL UiT inviterer til åpent seminar: Akademisk frihet: Frihet fra stat eller marked?

Den nye regjeringen hevder den vil sikre mer uavhengige utdanningsinstitusjoner. Vil «frihet fra staten» virkelig føre til økt autonomi eller større avhengighet av markedskreftene? Hva vil økt næringslivssamarbeid medføre når det gjelder faglig autonomi? Er de «frie forskningsmidlene» egentlig så frie?

 

Høringsuttalelse fra NTL om avdelingsstruktur i fellesadministrasjonen og organisering av fellestjenester

Universitetsdirektøren har vedtatt å opprette nye fellestjenester og en arbeidsgruppe har lagt fram ulike modeller for orgnaisering i delrapport 2. Etter å ha diskutert forslagene med ulike medlemsgrupper vil NTL kommentere noen områder.

Ny fleksitidsavtale i staten

Partene i staten har inngått ny fleksitidsavtale. Avtalen er en prøveordning innebærer at den ytre arbeidstiden er flyttet fram til kl 06-09 (tidligere 07-09) og kl 1430-21 (tidligere fram til kl. 20), mandag til fredag. Det er ikke tillatt å opparbeide seg fleksitid utenfor den ytre arbeidstiden.

 

Krav til tariffoppgjøret 2018

NTL UiT Norges arktiske universitet mener det er viktig å bevare dagens tariffavtale, som regulerer arbeidstidsbestemmelser, AFP og sosiale goder, og hvor det meste av lønnsdannelsen skjer sentralt og gis som generelle tillegg til alle.                                                                                          

Verdien av et lønnstrinn i dagens tariffavtale varierer fra kr. 4 000 til 28 000. Dette er en usolidarisk og uholdbar situasjon. Skal dagens lønnssystem ha livets rett så må dette endres.                                                                       

 


Eldre nyheter:

29.05.2020 Intern høring: De fleste vil fortsatt ha valgt rektor
19.06.2017 Faglig organisering og fakultetsstruktur
07.03.2017 Kulturtilbud til våre medlemmer
09.02.2017 Full seier til NTL UiT i klagesak
25.10.2016 Innspill til universitsstyrets møte 27.10.2016
21.10.2016 Gjør en forskjell - støtt TV-aksjonen
20.09.2016 Høringsuttalelse om styrings- og ledelsesmodell ved UiT
02.09.2016 Informasjon om lokale forhandlinger 2016
12.05.2016 Er det greit?
22.10.2015 Høringsuttalelse om fusjoner med HiH og HiN
25.06.2015 Hvorfor innstegsstillinger ved UiT?
11.06.2015 Førstemann til mølla!
18.05.2015 Uttalelser fra årsmøtet
07.04.2015 Stor oppslutning på årsmøte i NTL
17.03.2015 Velkommen til årsmøte mandag 23. mars
05.03.2015 Slutt opp om 8. mars!
20.02.2015 Bli med på NTL Ung-konferansen!
25.07.2014 Stopp bombinga av Gaza - for et fritt Palestina
12.05.2014 Tariffoppgjøret i staten - megling og mulig streik
08.05.2014 Forslag til nye retningslinjer for FoU-termin
08.05.2014 Retningslinjer for fordeling og normering av arbeidstid
11.04.2014 Kvinner taper i kampen om lønnsutviklinga?
05.03.2014 Slutt opp om kvinnedagen 8. mars
27.02.2014 Høringsuttalelser om FoU-termin og fordeling av arbeidstid
27.01.2014 Bruk av midlertidig tilsetting ved UiT Norges arktiske universitet
03.12.2013 Årets julequiz er i gang
21.11.2013 Uttalelse til tariffoppgjøret 2014
19.11.2013 Medlemsmøte om tariffoppgjøret 2014
05.11.2013 NTL i UHF sektoren diskuterer felles utfordringer
22.10.2013 Dette mener NTL om midlertidighet
22.10.2013 LO Stat arrangerer tariffkonferanse i Tromsø
05.09.2013 Velkommen til NTL UiT Norges arktiske universitet!
19.06.2013 Årsmøte i NTL UiT
18.03.2013 Forskningsmeldinga er lagt fram
23.10.2012 Fusjon med Høgskolen i Finnmark?
04.09.2012 NTL UiT er 40 år tirsdag 11. september
09.08.2012 Tusen takk til alle som streiket for oss alle - slik ble resultatet
09.08.2012 NTL UiT inviterer til fest 28. september på Rica
29.05.2012 En langvarig streik?
24.05.2012 Hvorfor streiker NTL?
30.03.2012 Støtte til de streikende ved Bobbos storkiosk
29.03.2012 Årsmøtet i NTL UiT vedtok viktige uttalelser og valgte nytt styre
29.03.2012 Årsmøtet i NTL UiT vedtok viktige uttalelser og valgte nytt styre
29.03.2012 Bruk av midlertidig ansatte
07.12.2011 Framtidig organisering av sentrene under styret
06.10.2011 Statsbudsjettet 2012 betyr dessverre ingen satsing på velferd eller forskning!
19.09.2011 På tide å bli hørt?
01.09.2011 Trenger vi flere tellekanter for å få god forskning?
17.06.2011 Skal UiT fortsatt være et breddeuniversitet?
17.06.2011 De ansattes representasjon i styrene ved TMU og UB halveres
04.05.2011 Feilmedisinering fra Fagerbergutvalget
31.03.2011 STOPP VIKARBYRÅA!
31.03.2011 Arbeidstid og forskningstermin for vitenskapelig ansatte
29.03.2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige stillinger ved UiT
29.03.2011 Vi bryr oss om vold i nære relasjoner
28.03.2011 Årsmøte i NTL UiT
10.02.2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger
13.01.2011 Statbudsjettet - fordeling av bevilgningen
13.01.2011 Trenger vi en omstillingsavtale ved UiT?
01.12.2010 Lokale lønnsforhandlinger
01.12.2010 Svarer regjeringa på likelønnsutfordringene?
12.08.2010 Justeringsoppgjøret prioriterte likelønn
31.05.2010 NTL UiT om eventuelle fusjoner
31.05.2010 Informasjon om tariffoppgjøret i staten
03.05.2010 Tariffoppgjøret i staten