NTL ved UiT

Årsmøte NTL UiT 20. mars 2024

Årsmøtet avholdes 20. mars avholdes kl 1230-1430.  

 

Servering lunsj fra kl 1200 (Tromsø)

Saksliste

 1. Åpning + informasjon om NTL 2033 og LO Stat. Konstituering.
 2. Godkjenning innkalling
 3. Årsmelding 2023
 4. Regnskap 2023
 5. Årsmøtebevilgninger  Detaljert oversikt
 6. Budsjett og aktivitetsplan 2024
 7. Uttalelse
 8. Valg
 9. Avslutning

Årsmøtet gjennomføres som en hybridløsning med fysiske møter i kobles digitalt sammen (møteleder/ansarlig kontaktperson i parentes): 

 • Tromsø: Aud 6, Teorifagsbygget (Mariann B. Hansen/Emil Bekkevold)
 • Alta: Aud. 1042 (Anders Gluppe/Stig M. Karlsen)
 • Narvik: E2461 (Ellen Solheim/Jorunn Tufthaug)
 • Kirkenes: Kirkenes-104 (Unni Sildnes)
 • Harstad: Aud rom 265 (Kristin H. Karlsen/Beate Morsund)
 • Hammerfest: rom? (Irene Hægdahl)
 • Kabelvåg rom? (Marianne Løvdal)

Det vil ikke bli mulig for enkeltmedlemmer å få koble seg direkte på møtet. Unntak gjøres for de som jobber på steder der det ikke arrangeres lokalt møte. Send en epost til ntl@uit.no senest 18. mars for å få tilsendt lenke til møtet.

Vi trykker opp noen få eks av møtepapirene, men håper flest mulig tar med seg dokumentene digitalt.

Det vil bli servering ifm årsmøtet. I Tromsø serveres lunsj fra kl 1200. Øvrige steder, se lokal info.

En sterk forening er avhengig av aktive medlemmer – håper vi sees på årsmøtet!

 

Vedtatte uttalelser

Tariff

Gaza

 

 

Ansvarlig for siden: Marit Martinsen Dahle
Sist endret: 09.04.2024 12.28