NTL ved UiT

Banner Norsk tjenestemannslag

NTL er partipolitisk uavhengig og organiserer ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger. Vi er en aktiv forening og har 700 yrkesaktive medlemmer ved UiT Norges arktiske universitet.

Meld deg inn i NTL

NTL satser spesielt på utdanning og forskning. NTL lager utredninger om forskningens vilkår og de ansattes rettigheter og arrangerer konferanser. NTL UiT deltar aktivt i debatter både lokalt og nasjonalt for å ivareta interessene til de ansatte.

 

Om NTL
  • Ivaretar de ansattes rettigheter under omstillinger
  • Jobber for en rettferdig lønns- og personalpolitikk
  • Har sosialt engasjement både nasjonalt og internasjonalt
  • En aktiv fagforening med mange ulike medlemstilbud
Kontakt


Telefon:
77645212/95747651

Epost:
ntl@uit.no

NTL
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

Kontoradresse:
Øvre lysthus, rom 1.06

Følg oss på sosiale medier

Facebook


Nyheter

27.09.2018:

Ansatte skal ikke måtte legge ut for utgifter til tjenestereiser

Mange av UiTs ansatte reiser mye i jobbsammenheng. Rutinen ved UiT og mange andre virksomheter er at den ansatte legger ut for alle utgifter og får refundert i ettertid. Det vanlige er å benytte et personlig kredittkort. Denne praksisen er nå prøvd for retten.


26.09.2018:

Gratis NTL-kurs med søknadsfrist i oktober

Som NTL-medlem har du mulighet til å delta på flere kurs uten at det koster deg en krone. Her er en oversikt over kurs som har søknadsfrist nå i oktober. NTL dekker både kurs-, reise- og oppholdsutgifter. Se om det er et kurs du har lyst å være med på da vel!