NTL ved UiT

Banner Norsk tjenestemannslag

NTL er partipolitisk uavhengig og organiserer ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger. Vi er en aktiv forening og har 700 yrkesaktive medlemmer ved UiT Norges arktiske universitet.

Meld deg inn i NTL

NTL satser spesielt på utdanning og forskning. NTL lager utredninger om forskningens vilkår og de ansattes rettigheter og arrangerer konferanser. NTL UiT deltar aktivt i debatter både lokalt og nasjonalt for å ivareta interessene til de ansatte.

 

Om NTL
  • Ivaretar de ansattes rettigheter under omstillinger
  • Jobber for en rettferdig lønns- og personalpolitikk
  • Har sosialt engasjement både nasjonalt og internasjonalt
  • En aktiv fagforening med mange ulike medlemstilbud
Kontakt


Telefon:
77645212/95747651

Epost:
ntl@uit.no

NTL
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

Kontoradresse:
Øvre lysthus, rom 1.06

Følg oss på sosiale medier

Facebook


Nyheter

23.01.2019:

Nytt år og nye forsetter - Verv nye NTL-medlemmer og bli sprekere!

Hovedgrunnen til at noen ikke er organisert, er ofte at ingen har spurt om de vil være med i fellesskapet. 


15.01.2019:

Gratis NTL-kurs med søknadsfrist i januar og februar

Som NTL-medlem har du mulighet til å delta på flere kurs uten at det koster deg en krone. Her er en oversikt over kurs som har søknadsfrist i januar. NTL dekker både kurs-, reise- og oppholdsutgifter. Se om det er et kurs du har lyst å være med på da vel!