NTL ved UiT

Banner Norsk tjenestemannslag

NTL er partipolitisk uavhengig og organiserer ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger. Vi er en aktiv forening og har 700 yrkesaktive medlemmer ved UiT Norges arktiske universitet.

Meld deg inn i NTL

NTL satser spesielt på utdanning og forskning. NTL lager utredninger om forskningens vilkår og de ansattes rettigheter, arrangerer konferanser og NTL UiT deltar aktivt i debatter både lokalt og nasjonalt for å ivareta interessene til de ansatte.

 

Om NTL
  • Ivaretar de ansattes rettigheter under omstillinger
  • Jobber for en rettferdig lønns- og personalpolitikk
  • Har sosialt engasjement både nasjonalt og internasjonalt
  • En aktiv fagforening med mange ulike medlemstilbud
Kontakt


Telefon:
776 44864/404 93 414

Epost:
ntl.uit@uit.no

NTL
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

Kontoradresse:
Øvre lysthus, rom 1.06

Følg oss på sosiale medier

Facebook


Nyheter

16.03.2018:

Gratis NTL-kurs med søknadsfrist i april

Som NTL-medlem har du mulighet til å delta på flere kurs. Her er en oversikt over kurs som holdes på Sørmarka. NTL dekker kurs-, reise- og oppholdsutgifter, så kursene er gratis for deg.


08.03.2018:

Merknader fra NTL UiT til universitetsstyret

I dag, 8. mars, skal universitetsstyret diskutere og vedta avdelingsstruktur i fellesadministrasjon og rammene for etablering av de nye fellestjenestene. NTL støtter ikke universitetsdirektørens framlagte forslag. Her ser dere våre merknader.


Skip to main content