NTL ved UiT

Banner Norsk tjenestemannslag

NTL UiT er en fagforening for ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger. Vi er en aktiv forening og har 770 yrkesaktive medlemmer ved alle enheter ved UiT Norges arktiske universitet.

Meld deg inn i NTL

NTL er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning. Vi er tilsluttet LO og har i overkant av 50.000 medlemmer. Alle ansattearbeidsplassen kan bli med i NTL, uavhengig av utdanning og stilling. Vi har over 30 dyktige tillitsvalgte rundt om på UiTs enheter og campus som forhandler lønn, taler medlemmenes sak og hjelper til ved problemer i arbeidsforholdet. Finn din tillitsvalgte her.

NTL er et sterkt faglig fellesskap og jobber for bedre arbeidsvilkår, lønn og pensjon, en tydeligere miljøpolitikk, digitalisering i offentlig egenregi og mot privatisering av offentlige tjenester. Noen av disse sakene kan løses i medbestemmelsen på arbeidsplassen, andre jobber vi med politisk med myndighetene og sivilsamfunnet. NTL bygger sitt arbeid på arbeiderbevegelsens grunnprinsipper om frihet, likhet, solidaritet og et demokratisk samfunn. Hos oss står alle ansattgrupper samlet for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Vårt fremste politiske mål er å bevare og utvikle velferdsstaten. Forbundet er sammensatt av forskjellige grupper med ulik utdanning og yrkesretning. Dette gir grunnlag for styrke, mangfold, samarbeid og solidaritet på tvers av virksomhetsgrensene. I tillegg til å fremme medlemmenes interesser i lønnsspørsmål, har NTL også et sterkt samfunnsmessig engasjement. Meld deg inn her.

 

Om NTL
  • Ivaretar de ansattes rettigheter under omstillinger
  • Jobber for en rettferdig lønns- og personalpolitikk
  • Har sosialt engasjement både nasjonalt og internasjonalt
  • En aktiv fagforening med mange ulike medlemstilbud

 

Kontakt


Telefon:
77645212/95747651

Epost:
ntl@uit.no

Adresse:

NTL UiT Norges arktiske universitet

Øvre lysthus UiT
9037 Tromsø

Kontoradresse:
Øvre lysthus, rom 1.06

Følg oss på sosiale medier

Facebook


Nyheter
30.09.2021:

Verv et nytt medlem til NTL UiT!

Hittil i 2021 har vi fått 75 nye medlemmer i NTL UiT. Takk til alle som har vervet - godt jobba! Vi fortsetter verve kampanje. Bli med og vinn gavekort!


22.06.2021:

Lokale lønnsforhandlinger ved UiT 2021

Høsten 2021 skal det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger ved UiT Norges arktiske universitet. Her finner du som LO Stat-medlem (NTL, Creo, FO og SL) alt du trenger av informasjon.

Krav kan fremmes av fagforening og/eller arbeidsgiver. Hvis du ønsker at LO Stat skal fremme lønnskrav for deg, bør du utarbeide og sende inn et krav til ntl@uit.no (frist 25. august)


09.04.2021:

Årsmøte 5. mai 2021

Årsmøtet er NTL UiTs øverste organ. Årsmøtet for 2021 gjennomføres onsdag 5. mai kl 12-14 via Zoom.