NTL ved UiT

Banner Norsk tjenestemannslag

NTL UiT er en fagforening for ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger. Vi er en aktiv forening og har 750 yrkesaktive medlemmer ved alle enheter ved UiT Norges arktiske universitet.

Meld deg inn i NTL

NTL organiserer av 50 000 medlemmer, og er det største forbundet for statstilsatte. NTL bygger sitt arbeid på arbeiderbevegelsens grunnprinsipper om frihet, likhet, solidaritet og et demokratisk samfunn. Hos oss står alle ansattgrupper samlet for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Vårt fremste politiske mål er å bevare og utvikle velferdsstaten. Forbundet er sammensatt av forskjellige grupper med ulik utdanning og yrkesretning. Dette gir grunnlag for styrke, mangfold, samarbeid og solidaritet på tvers av virksomhetsgrensene. I tillegg til å fremme medlemmenes interesser i lønnsspørsmål, har NTL også et sterkt samfunnsmessig engasjement.

 

Om NTL
  • Ivaretar de ansattes rettigheter under omstillinger
  • Jobber for en rettferdig lønns- og personalpolitikk
  • Har sosialt engasjement både nasjonalt og internasjonalt
  • En aktiv fagforening med mange ulike medlemstilbud
Kontakt


Telefon:
77645212/95747651

Epost:
ntl@uit.no

NTL
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

Kontoradresse:
Øvre lysthus, rom 1.06

Følg oss på sosiale medier

Facebook


Nyheter

12.05.2020:

Ansatte ved UiT Norges arktiske universitet ønsker fortsatt valgt rektor

Fagforeningene ved UiT Norges arktiske universitet har gjennomført en spørreundersøkelse blant våre 3500 medlemmer. Resultatet viser at 80% av de ansatte ønsker at UiT fortsatt skal ha valgt rektor.


26.03.2020:

Kortkurs og håndbøker

Kortkurs, håndbøker, ordlister m.m. som kan være nyttig for deg som er tillitsvalgt i NTL.


02.12.2019:

Gratulerer til alle renholdere ved UiT Norges arktiske universitet!

I dag, mandag 2. desember 2019, feirer vi Renholdernes dag ved UiT Norges arktiske universitet. Dette er en markering for å rette oppmerksomheten mot renholderne og betydningen av deres arbeid.