Programstyret for medisin


Medlemmer:


Leder:


Vinjar Fønnebø
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2019-08-01
Til: 2022-06-30

Medlemmer:


Anne-Grethe Olsen
(Ekstern representant)
Fra: 2019-01-01
Til: 2022-06-30
Katrine Nordeng Mellem
(Studentrepresentant)
Fra: 2020-01-01
Til: 2022-12-31
Inga Aalberg Røstvold
(Studentrepresentant)
Fra: 2016-01-01
Til: 2022-06-30
Anne Merethe Hanssen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-02-01
Til: 2026-12-31
Torkjel M. Sandanger
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-02-01
Til: 2026-11-30