Programstyret for medisin


Medlemmer:


Leder:


Maja-Lisa Løchen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-09-01
Til: 2026-09-01

Medlemmer:


Anne-Grethe Olsen
(Ekstern representant)
Fra: 2023-09-01
Til: 2024-06-30
Katrine Nordeng Mellem
(Studentrepresentant)
Fra: 2020-01-01
Til: 2024-06-30
Inga Aalberg Røstvold
(Studentrepresentant)
Fra: 2023-09-01
Til: 2024-06-30
Torkjel M. Sandanger
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-02-01
Til: 2026-11-30
Eva Sjøttem
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-09-01
Til: 2026-09-01
Fremtidige:
Avholdte: