Programstyret for medisin


Medlemmer:


Leder:


Vinjar Fønnebø
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2019-08-01
Til: 2022-06-30

Medlemmer:


Gunbjørg Svineng
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2019-08-01
Til: 2022-06-30
Anne-Grethe Olsen
(Ekstern representant)
Fra: 2019-01-01
Til: 2022-06-30
Katrine Nordeng Mellem
(Studentrepresentant)
Fra: 2020-01-01
Til: 2022-12-31
Margitta Kampman
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2022-06-30
Inga Aalberg Røstvold
(Studentrepresentant)
Fra: 2016-01-01
Til: 2022-06-30