Møte 18. apr.. 2018 kl. 13:15 – 15:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 14/18:
Antall mentorer i PROFKOM

PS 15/18:
Det helsevitenskapelige fakultets studietilbud og gjeldende akkrediteringskrav

PS 16/18:
Brukerutvalg AR2 for legeutdanningen

OS 4/18:
Orientering om arbeidet med Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene

OS 5/18:
Samarbeid mellom Programstyret medisin, SPU og underviserne på legeutdanningen

OS 6/18:
Diskusjonssak: Samarbeid mellom UNN og UiT Helsefak om klinisk undervisning i somatikk og psykiatri for legestudenter

Tilstede på møtet:

Gunnar Leivseth (LEDER)
Kevin Wang (MEDL)
Øyvind Myrvoll Lorentzen (MEDL)
Gunbjørg Svineng (MEDL)
Katrine Wennevold (MEDL)