Møte 15. feb.. 2017 kl. 13:15 – 00:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 4/17:
Sak PS 4-17 Habilitetsvurdering ved praktisk klinisk eksaminasjon

PS 5/17:
Endring i arbeidskrav i delemne 1.1 Hel.fel for medisin og odontologi

PS 6/17:
Godkjenning av emnebeskrivelse for MED-3601 Medisin år 6

OS 4/17:
Informasjon om UNIPED 4/2016 og temanummer om legeutdanning https://www.idunn.no/uniped/2016/04

OS 5/17:
Seminar med fokus på Sylvi Hovdenaks forskning og evaluering av legestudiet og revisjonen

Tilstede på møtet:

Inger Njølstad (LEDER)
Eyvind J. Paulssen (MEDL)
Håvar Marsteen (MEDL)
Terje Larsen (MEDL)