Møte 22. jun.. 2016 kl. 13:15 – 15:00


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 18/16:
Godkjenning av delemnebeskrivelse for delemnet 5.4 Praksis i psykiatri

PS 19/16:
Godkjenning av delemnebeskrivelse for delemnet 5.3 Praksis i indremedisin

PS 20/16:
Rammer for opptak Profesjonsstudiet medisin 2016

PS 21/16:
Innføring av oppgave i pasientsikkerhet/forbedringsarbeid i VITKOM på 5. studieår

OS 6/16:
Henvendelse fra FOSS - booking og bruk av FOSS i medisinutdanningen

OS 7/16:
Møtedatoer Programstyret medisin høst 2016

PS 22/16:
Godkjenning av delemnebeskrivelse for delemne 5.1 Praksis i kirurgi

Tilstede på møtet:

Inger Njølstad (LEDER)
Eyvind J. Paulssen (MEDL)
Håvar Marsteen (MEDL)
Torsten Risør (MEDL)
Terje Larsen (MEDL)