Møte 17. okt.. 2018 (Tidspunkt ikke satt)

Sted: Bodø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 35/18:
Ressurssituasjonen vedrørende pasientsikkerhet- og kvalitetssikringsarbeidet VITKOM

PS 36/18:
Forslag om å fjerne 1 dags punktpraksis ved sykehjem/hjemmetjenester i MED-1501

PS 37/18:
Revisjon av Utfyllende bestemmelser ved forsinkelse i studiet og studierett

OS 12/18:
Orienteringssak - Implementering av felles læringsmål RETHOS

Tilstede på møtet:

Øyvind Myrvoll Lorentzen (MEDL)
Gunbjørg Svineng (MEDL)
Katrine Wennevold (MEDL)
Vinjar Fønnebø (VARA)