Møte 05. feb.. 2020 kl. 12:15 – 14:00

Sted: MH U7.220


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 1/20:
Innføring av felles avsluttende eksamen for medisinstudiene i Norge

PS 2/20:
Utkast til høring - Grimstadutvalgets rapport


PS 4/20:
Innspill til kvalitetsmeldingen

PS 5/20:
Videreføring av utvekslingsavtale med University of Pretoria

OS 1/20:
Orienteringssak: Møtereferat Programråd medisin 22.11.19

Tilstede på møtet:

Gunbjørg Svineng (LEDER)
Håvar Marsteen (MEDL)
Magritt Brustad (MEDL)
Christen Peder Dahl (MEDL)
Katrine Nordeng Mellem (MEDL)