Møte 10. mai. 2017 kl. 13:15 – 00:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 15/17:
Piloter i legeutdanningen

PS 16/17:
Ny revisjon av Utfyllende bestemmelser for eksamen MED-2501

OS 9/17:
Orienteringssak -Nettbasert emne i praksisveiledning

Til stede på møtet:

Inger Njølstad (LEDER)
Torsten Risør (MEDL)
Terje Larsen (MEDL)
Kevin Wang (MEDL)
Vinjar Fønnebø (VARA)
Øyvind Myrvoll Lorentzen (VARA)