Møte 16. mar.. 2016 kl. 13:15 – 15:00


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 8/16:
Rapportering av utdanningskvalitet 2015 for Profesjonsstudiet medisin

PS 9/16:
Godkjenning av emnebeskrivelse for MED-3950 Masteroppgave medisin

PS 10/16:
Revidering av emnebeskrivelse MED-2001 Project thesis in medicine

PS 11/16:
Evaluering av studieplanseminaret 2016

PS 12/16:
Søknad om støtte til Medisinsk Fagutvalg Tromsø (MFU)

PS 13/16:
Evaluering av MED-2520 International semester høst 2015

OS 3/16:
Status for eksamen våren 2016

OS 4/16:
Eksamen MED-3600, læringsmål og pensum

Tilstede på møtet:

Inger Njølstad (LEDER)
Eyvind J. Paulssen (MEDL)
Terje Larsen (MEDL)
Per Sannes Heger (MEDL)