Møte 22. jun.. 2021 kl. 13:15 – 15:00

Sted: Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 7/21:
Revisjon av utfyllende bestemmelser for praktisering av dispensasjonsadgang ved eksamen, praksis og antall ganger studenter kan følge full undervisning

PS 8/21:
Rammer for opptak til Profesjonsstudiet i medisin høsten 2021

Tilstede på møtet:

Vinjar Fønnebø (LEDER)
Håvar Marsteen (MEDL)
Gunbjørg Svineng (MEDL)
Christen Peder Dahl (MEDL)
Katrine Nordeng Mellem (MEDL)