Møte 22. aug.. 2018 kl. 13:15 – 15:00

Sted: Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 29/18:
Revidert budsjett 2018 og budsjett for 2019 - Fellesmedisin ELU

PS 30/18:
Gjennomgang av legeutdanningen i henhold til gjeldende akkrediteringskrav

PS 31/18:
Søknad om midler til evaluering av masteroppgavene på 5. året

PS 32/18:
Intern høring om forslag til nytt kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT

Til stede på møtet:

Gunnar Leivseth (LEDER)
Kevin Wang (MEDL)
Øyvind Myrvoll Lorentzen (MEDL)
Gunbjørg Svineng (MEDL)
Katrine Wennevold (MEDL)
Vinjar Fønnebø (VARA)