Møte 01. mar.. 2021 kl. 10:00 – 12:00

Sted: Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


PS 2/21:
Endring av utfyllende bestemmelser for eksamen MED-1501 våren 2021

PS 3/21:
Endring av utfyllende bestemmelser for eksamen MED-2501 våren 2021

PS 4/21:
Endring i utfyllende bestemmelser for eksamen MED-2510 våren 2021

PS 5/21:
Endring av utfyllende bestemmelser for eksamen MED-2521 våren 2021

Til stede på møtet:

Vinjar Fønnebø (LEDER)
Håvar Marsteen (MEDL)
Gunbjørg Svineng (MEDL)
Christen Peder Dahl (MEDL)
Katrine Nordeng Mellem (MEDL)